5 milionów zamiast 1

   
Katowice 26.03.04r.
       
    Szanowny Pan
Piotr Uszok
Prezydent Miasta Katowice

 

W 2003 r. budżet miasta Katowice otrzymał ponad 1 milion 200 tysięcy złotych od firm instalujących reklamy zewnętrzne. W tym roku wpływy do budżetu z działalności reklamowej mają być mniejsze i wyniosą około 877 tysięcy złotych. Badania symulacyjno-sondażowe wykazały, iż miejska kasa może się wzbogacić o pięciokrotnie wyższą sumę. Dlaczego nie wykorzystujemy takiej szansy skoro mamy budżetowe problemy. Czy stać nas na odrzucenie lekką ręką 5 milionów złotych?
Dlaczego procedury związane z uzyskaniem zgody na umieszczanie reklam są tak rozbudowane, iż zniechęcają zleceniodawców?
Okres oczekiwania w Katowicach na opinię, uzgodnienia i prawomocną decyzję często trwa ponad pół roku. Znam przykład braku decyzji w sprawie oferty zgłoszonej w lipcu ub. roku.
W Tychach decyzja jest wydawana w ciągu tygodnia, w Sosnowcu w ciągu miesiąca. Dlaczego żąda się pozwolenia na budowę reklam na terenie zabudowanym skoro ustawa z dnia 27.03.2003r. Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 718 Art.29 ust.2 nie wymaga takiego pozwolenia w wypadku reklam nieoświetlonych.
Polityka reklamowa w Katowicach wymaga uporządkowania. Szybkiego działania wymaga likwidacja szpecących miasto nielegalnych reklam. Procedury wydawania decyzji powinny być mniej zbiurokratyzowane, oparte na jasnych, precyzyjnych kryteriach. Potrzebne są częstsze organizowane z inicjatywy Urzędu Miejskiego przetargi na miejsca reklamowe, które posiada miasto.
Przedkładając niniejszą interpelację oczekuję zbadania przez Pana Prezydenta możliwości wpływu dodatkowych pieniędzy do budżetu miasta oraz uproszczenie przewlekłych procedur na montaż reklam.

Z poważaniem

podpis

 
interpelacje | odpowiedź na interpelację
   

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.