Twierdza Urząd Skarbowy

 
Katowice 20.07.04r.
       
    Szanowny Pan
Piotr Uszok
Prezydent Miasta Katowice

 

Drugi Urząd Skarbowy przy ulicy Paderewskiego 32B jest jak Twierdza, trudny do zdobycia. Tysiące petentów ma olbrzymie problemy z dotarciem do tego budynku użyteczności publicznej. Powodem jest brak dojazdu do urzędu. Nie ma połączenia dróg wewnętrznych z drogami publicznymi: Krasińskiego, Paderewskiego czy Sikorskiego.

Stan dróg wewnętrznych jest skandaliczny, stąd problemy z dojściem do Urzędu Skarbowego także dla pieszych.
Jak długo petenci Drugiego Urzędu Skarbowego zmuszeni będą do pokonywania toru przeszkód? Dlaczego Urząd Miasta nie egzekwuje zobowiązań firmy sąsiadującej z Urzędem Skarbowym do wykonania dojazdu do drogi publicznej?

Panie Prezydencie dla dobra tysięcy ludzi usiłujących dotrzeć do Drugiego Urzędu Skarbowego należy ten problem rozwiązać. Liczę na Pańską pomoc w tej sprawie.

 

Z poważaniem

podpis

 
interpelacje | odpowiedź na interpelację
   

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.