Modernizacja ul. Sikorskiego

   
Katowice 22.07.04r.
       
    Szanowny Pan
Piotr Uszok
Prezydent Miasta Katowice

 

Mieszkańcy osiedla Paderewskiego domagają się zmiany ukształtowania ważnej dla całego miasta ulicy Sikorskiego. Ulica Sikorskiego połączona jest z ulicą Graniczną ostrym łukiem niebezpiecznym dla pieszych i samochodów. Wyjazd z ulicy Sikorskiego powoduje częste kolizje, chociażby ze względu na utrudnioną obserwację sygnalizacji pojazdów poruszających się po ul. Granicznej. Istnieją możliwości uporządkowania tej sprawy.

W bardzo złym stanie są: nawierzchnia i chodniki ul. Sikorskiego. Stopień zniszczenia płyt chodnikowych jest niebezpieczny dla zdrowia mieszkańców. Liczę na przychylne w tej sprawie decyzje Pana Prezydenta.

 

Z poważaniem

podpis

 
interpelacje | odpowiedź na interpelację
   

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.