Pamięci Jerzego Dudy-Gracza

 
Katowice 17.11.04r.
       
    Szanowny Pan
Piotr Uszok
Prezydent Miasta Katowice

 

Niedawno zmarł wybitny współczesny artysta malarz prof. Jerzy Duda-Gracz od lat związany z Katowicami. Dla uczczenia pamięci światowej sławy twórcy wnioskuję o nadanie jednej z katowickich ulic imienia Jerzego Dudy-Gracza. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany Jerzy Duda-Gracz związał swoje życie z Katowicami, tu mieszkał, studiował, tworzył i wychowywał pokolenia studentów Akademii Sztuk Pięknych i Uniwersytetu Śląskiego.

 

Z poważaniem

podpis

 
interpelacje | odpowiedź na interpelację
   

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.