Rekompensaty dla przedsiębiorców z ul. Warszawskiej cz. 1


   
Katowice 23.07.05r.
       
    Szanowny Pan
Piotr Uszok
Prezydent Miasta Katowice

 

Przebudowa ulicy Warszawskiej powoduje wiele kłopotów nie tylko mieszkańcom tej arterii ale także właścicielom punktów handlowych, usługowych i gastronomicznych. Zablokowany dojazd, ograniczenie ruchu pieszych, hałas, spowodowały zmniejszenie klientów i drastyczny spadek dochodów. Uciążliwości spowodowane przebudową byłyby łatwiejsze do przeżycia gdyby mieszkańcy i właściciele placówek handlowych mieli pełną informację o zakresie i terminach prac. Niedostatek informacji powoduje rozgoryczenie, narzekanie i niezadowolenie. Nastroje te potęgują wypadki zalewania posesji fekaliami.

Panie Prezydencie. Ponieważ trwać będzie dalsza modernizacja ulicy Warszawskiej i całego śródmieścia powinniśmy uniknąć tych błędów i rozpocząć akcję wyjaśniająco-informacyjną. Uważam także, iż należy rozważyć możliwość rekompensat w postaci np. ulg podatkowych za straty finansowe poniesione przez kupców, rzemieślników i restauratorów z ulicy Warszawskiej.

 

Z poważaniem

podpis

 
interpelacje | odpowiedź na interpelację
   

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.