Rekompensaty dla przedsiębiorców z ul. Warszawskiej cz. 2

   
Katowice 19.08.05r.
       
    Szanowny Pan
Piotr Uszok
Prezydent Miasta Katowice

 

W odpowiedzi na moją interpelację z dnia 23.07.2005r. nie otrzymałem bardzo istotnej informacji na temat możliwości zaspokojenia roszczeń poszkodowanych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność przy ul. Warszawskiej. Mam nadzieję, że taką informację otrzymam.

Dziękuję za zaproszenie na spotkanie w dniu 18.08.05 złożone w mojej skrytce w biurze Rady w dniu 18.08.05.! W ten sposób z żalem stwierdzam, że pozbawiony zostałem możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu.

Z poważaniem

podpis

Do wiadomości:
Jerzy Frajter - Przewodniczący Rady Miasta Katowice

 

 
interpelacje | odpowiedź na interpelację
   

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.