Urzędnicze przeszkody - remont ul. Sikorskiego

   
Katowice 07.10.05r.
       
    Szanowny Pan
Piotr Uszok
Prezydent Miasta Katowice

 

Niedopatrzenie urzędników spowodowało, że trwający remont ul. Sikorskiego jest tylko częściowy i odbiega od przyjętych planów. Zapomniano o zmianie planów zagospodarowania przestrzennego, przy połączeniu z ulicą Graniczną, co storpedowało wyprostowanie ul. Sikorskiego, by stała się bezpieczną i nie zagrażała życiu mieszkańców. Konieczna zmiana kształtu ul Sikorskiego może więc nastąpić dopiero po podjęciu długotrwałych niezbędnych procedur.

Proszę Pana Prezydenta o przyspieszony tryb zmiany planu zagospodarowania terenu, przez który ma przebiegać droga. Tylko ekspresowe tempo tych zmian może gwarantować właściwe dokończenie remontu ul. Sikorskiego w tej kadencji.
Liczę na pomoc i skuteczność działania Pana Prezydenta.

Z poważaniem

podpis

 
interpelacje | odpowiedź na interpelację
   

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.