Metry dla biblioteki

   
Katowice 04.11.05r.
       
    Szanowny Pan
Piotr Uszok
Prezydent Miasta Katowice

 

Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Sowinińskiego 21 zajmuje zaledwie 80-metrowy lokal nie odpowiadający potrzebom mieszkańców 12-tysięcznego osiedla "Paderewskiego". Ciasnota powoduje: ograniczenie księgozbioru, ilości czytelników oraz uniemożliwia prowadzenie szerszej popularyzacji działalności.

W tej sytuacji potrzebna jest nowa lokalizacja dla biblioteki. Problemem jest brak na osiedlu budynków miejskich. Uważam, iż należałoby rozważyć możliwość wynajęcia części wolnego pawilonu, który jest własnością spółdzielni mieszkaniowej im. I. Paderewskiego.
Liczę na wsparcie Pana Prezydenta przy rozpatrywaniu tej propozycji.

 

Z poważaniem

podpis

 
interpelacje | odpowiedź na interpelację
   

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.