Bolesny problem

   
Katowice 22.07.04r.
       
    Szanowny Pan
Piotr Uszok
Prezydent Miasta Katowice

 

Nieliczne samochodowe parkingi dla niepełnosprawnych są w Katowicach zajmowane przez nie posiadających do tego uprawnień. To patologiczne zjawisko jest trudne do zwalczenia. Proponuję wyposażenie pracowników pobierających opłaty parkingowe w fotograficzne aparaty cyfrowe. Zdjęcia samochodów bezpodstawnie zajmujących miejsca parkingowe dla inwalidów byłyby przekazywane straży miejskiej oraz policji i stanowiły podstawę do mandatów.

Taka praktyka zdaje egzamin w Szczecinie i Poznaniu. Proszę Pana Prezydenta o rozpatrzenie propozycji, która może rozwiązać ten bolesny dla niepełnosprawnych problem.

 

Z poważaniem

podpis


Popieram propozycję Radnego Andrzeja Zydorowicza ze względu na ważkość problemu.

Dn. 27.03.2006r.

Pełnomocnik Prezydenta
ds. Osób Niepełnosprawnych
Stefania Gowda

 
interpelacje | odpowiedź na interpelację
   

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.