Przejęcie przez miasto stadionu GKS Katowice
  katowice
Katowice 18.12.2006r.
    Prezydent Miasta
KATOWICE
GGM-VI.RM.7220/1/05
   
    Szanowny Pan
Andrzej Zydorowicz
Radny Rady Miasta Katowice

 

W odpowiedzi na interpelację złożoną w trakcie II sesji Rady Miasta Katowice w dniu 01 grudnia 2006r, w sprawie przejęcia przez Miasto stadionu sportowego GKS wyjaśniam, iż przygotowany został projekt aktu notarialnego w zakresie przejęcia od Katowickiego Holdingu Węglowego SA roszczeń do nakładów zlokalizowanych w obrębie stadionu. Projekt został zaparafowany przez Miasto i stosownie do obowiązującej Holding procedury przesłany do Ministerstwa Skarbu Państwa. Z chwilą uzyskania zgody Ministra możliwe będzie sfinalizowanie transakcji, co umożliwi z kolei przejęcie pozostałych nakładów od Stowarzyszenia GKS i podjęcie działań w zakresie regulacji gruntów. Na dzień dzisiejszy ze strony Miasta dopełnione zostały w tym względzie wszelkie formalności.

Natomiast odnosząc się do kwestii przeprowadzenia na obiekcie prac modernizacyjnych informuję, iż modernizacja stadionu została ujęta jako zadanie inwestycyjne w planach budżetowych Miasta na lata 2007-2010. Ze względu na szeroki zakres inwestycja ma charakter długoterminowy. W pierwszej kolejności zlecona zostanie inwentaryzacja i ekspertyza techniczna przejmowanych nakładów. Równocześnie opracowywana będzie dokumentacja projektowa podgrzewanej płyty boiska głównego i boisk treningowych oraz monitoringu wizyjnego wraz z systemem wejściowym dla kibiców w celu poprawienia bezpieczeństwa na obiekcie.

Mam nadzieję, że opracowany harmonogram działań pozwoli bez przeszkód prowadzić rozgrywki w zbliżającym się sezonie letnim, a perspektywa wybudowania nowoczesnego stadionu spełniającego europejskie standardy zrekompensuje sympatykom sportu ewentualne niedogodności spowodowane procesem inwestycyjnym.

Z poważaniem
Prezydent Miasta Katowice
Piotr Uszok

Do wiadomości:
1. BRM
2. KPM

Notatka autora interpelacji:

Odpowiedź na interpelację nie w pełni mnie satysfakcjonuje, ponieważ nie przedstawia żadnych terminów. Będę zabiegał o przygotowanie dokładnego harmonogramu prac, który uważam można opracować już teraz. Wniosek w tej sprawie złożę na najbliższym posiedzeniu Komisji Kultury, Rekreacji i Sportu. Sprawa wymaga również ponaglenia w Ministerstwie Skarbu Państwa i liczę w tej kwestii na wsparcie katowickich parlamentarzystów.

interpelacje | powrót do interpelacji
   
   

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.