Modernizacja ul. Sikorskiego cd.

   
Katowice 08.12.06r.
       
    Szanowny Pan
Piotr Uszok
Prezydent Miasta Katowice

 

Od dwóch lat mieszkańcy osiedla Paderewskiego oczekują na wyprostowanie niebezpiecznego skrzyżowania ulic: Sikorskiego z Graniczną. W 2003 roku podjęto decyzję o zmianie profilu niebezpiecznego łuku. Na przeszkodzie stanęła konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Do tej pory zmiany nie zrobiono i modernizacja ulicy Sikorskiego jest niedokończona. Jak długo ryzykować będziemy życiem i zdrowiem użytkowników ulic: Granicznej i Sikorskiego. Uważam, że zaległości z poprzedniej kadencji należy likwidować jak najszybciej.
Mam nadzieję, że Pan Prezydent podziela ten pogląd.

Z poważaniem

podpis

 
interpelacje |
   

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.