Wspomnienie "Torkatu"
  katowice
Katowice 17.09.2010r.
    Pierwszy Wiceprezydent
miasta KATOWICE
ST.PS.0057-14-2/10
   
    Szanowny Pan
Andrzej Zydorowicz
Radny Rady Miasta Katowice

 

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego zgłoszoną na LXII sesji Rady Miasta Katowice w dniu 30 sierpnia 2010 r. dotyczącą ufundowania przez Miasto Katowice tablicy upamiętniającej katowickie lodowisko "Torkat" na nowopowstającym budynku Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego uprzejmie informuję, iż w chwili obecnej trwają działania zmierzające do ustalenia stanowiska władz Uniwersytetu Śląskiego, w przedmiotowej sprawie. O wszelkich ustaleniach, dotyczących ufundowania przedmiotowej tablicy będzie Pan na bieżąco informowany.

Z poważaniem
Pierwszy Wiceprezydent
Miasta Katowice

Krystyna Siejna

Do wiadomości:
1. Biuro Rady Miasta
2. Wydział Organizacji i Zarządzania

interpelacje | powrót do interpelacji
   
   

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.