Bezpieczeństwo katowiczan
  katowice
Katowice 05.07.2010r.
    Sekretarz Miasta
KATOWICE
SM.VII.0717-38/2010
   
    Szanowny Pan
Andrzej Zydorowicz
Radny Rady Miasta Katowice

W odpowiedzi na interpelację z dnia 18 czerwca 2010 r. dotyczącą naruszenia porządku ruchu pojazdów przemieszczających się alejką usytuowaną w Katowicach, pomiędzy ulicami Graniczną i Paderewskiego, wzdłuż Pomnika Żołnierza Polskiego informuję, iż zarządca drogi tj. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, w drugiej połowie 2010 r. zamierza przeprowadzić remont alejki, z uwzględnieniem ograniczenia ruchu pojazdów. Ograniczenie zostanie osiągnięte poprzez zainstalowanie słupków uniemożliwiających wjazd od ulicy Granicznej, oraz na wysokości basenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

Na dzień dzisiejszy alejka ta nie jest wpisana do rejestru dróg publicznych, co w świetle aktualnie obowiązującej ustawy - Prawo o ruchu drogowym w znacznym stopniu ogranicza czynności w zakresie kontroli ruchu drogowego prowadzone przez strażników miejskich.

 

Z poważaniem
Sekretarz Miasta

Janusz Waląg

Do wiadomości:
1. Biuro Rady Miasta
2. Wydział Organizacji i Zarządzania Urzędu Miasta w Katowicach

interpelacje | powrót do interpelacji
   
   

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.