Jeszcze raz Rada Sportu
  katowice
Katowice 05.01.2009 r.
    Pierwszy Wiceprezydent
miasta KATOWICE
ST.WW-0057-10/08
   
    Szanowny Pan
Andrzej Zydorowicz
Radny Rady Miasta Katowice


W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Pana w trakcie XXXIV sesji Rady Miasta Katowice w dniu 19 grudnia 2008 roku, w sprawie powołania Rady Sportu, uprzejmie informuję, iż aktualnie trwają prace zmierzające do ustalenia zasad powoływania jej członków oraz regulaminu działania tego organu. Rada Sportu zostanie powołana niezwłocznie po zakończeniu w/w prac.

 

Z wyrazami szacunkui
Pierwszy Wiceprezydent
Miasta Katowice

Krystyna Siejna

Do wiadomości:
1. Biuro Rady Miasta
2. Kancelaria Prezydenta Miasta


interpelacje | powrót do interpelacji
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.