Boiska i hale dla katowiczan
  katowice
Katowice 07.01.2009 r.
    Pierwszy Wiceprezydent
miasta KATOWICE
ST.JG-0057-8/08/09
   
    Szanowny Pan
Andrzej Zydorowicz
Radny Rady Miasta Katowice


W związku ze złożoną w dniu 19 grudnia 2008 r. w trakcie XXXIV sesji Rady Miasta Katowice interpelacją, dotyczącą udostępniania mieszkańcom Katowic obiektów sportowych, pragnę podkreślić, że intencją władz Miasta Katowice jest podejmowanie wszelkich starań służących upowszechnianiu kultury fizycznej. Doceniając funkcję prozdrowotną i wychowawczą uczestnictwa we wszystkich formach zajęć kultury fizycznej, jestem przekonany o konieczności wspierania inicjatyw zmierzających do stałego rozwoju umożliwiania mieszkańcom Katowic korzystania z dobrodziejstw czynnego wypoczynku.

Dlatego też wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta przystąpił do aktualizacji obowiązujących na terenie obiektów sportowych miasta Katowice regulaminów, określających warunki udostępniania ich mieszkańcom. Prace dotyczyć będą opracowania takiej formy regulaminów aby w oparciu o obowiązujące przepisy prawne dawały możliwość najszerszego dostępu do sal, boisk, lodowisk i basenów zainteresowanym uprawianiem sportu i rekreacji.

 

Z wyrazami szacunkui
Pierwszy Wiceprezydent
Miasta Katowice

Krystyna Siejna

Do wiadomości:
1. Biuro Rady Miasta
2. Kancelaria Prezydenta Miasta


interpelacje | powrót do interpelacji
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.