Odtajnienie biblioteki
  katowice
Katowice, 07.11.2008 r.
    Prezydent Miasta
KATOWICE
KUL/GL/01140-1/8/08
   
    Szanowny Pan
Andrzej Zydorowicz
Radny Rady Miasta Katowice


Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 29.10.2008 r (nr BRM 0057/464/08) w sprawie odtajnienia filii Miejskiej Biblioteki Publicznej Nr 23, uprzejmie informuję, iż w tej sprawie zostało wystosowane pismo do dyrektora w/w instytucji.

Pani Jagoda Kryniewicz poinformowała, iż po podjętych kilkuletnich staraniach przeniesienia lokalu filii bibliotecznej nr 23 znajdującej się przy ul. Sowińskiego 21 uzyskano jedyną korzystną lokalizację przy ul. Paderewskiego 65, która rozpoczęła swoją działalność od 1 czerwca 2008 roku. W chwili otwarcia nowego lokalu zostały rozmieszczone plakaty i ulotki informujące o zmianie siedziby i godzinach otwarcia zarówno w szkołach, przedszkolach, w najbliższych większych sklepach, jak i rozniesione mieszkańcom Osiedla. Ponadto powyższe informacje znalazły się również na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Z uwagi na prowadzone prace ociepleniowe na elewacji budynku, w którym znajduje się biblioteka przez Spółdzielnie Mieszkaniową im. Paderewskiego umieszczenie szyldu było niemożliwe. Po zakończeniu prac remontowych Biblioteka niezwłocznie zajmie się rozmieszczeniem szyldu i tablic informacyjnych dot. działalności Filii nr 23. Wszelkie informacje o działalności filii, godzinach otwarcia i zamknięcia zostały umieszczone w witrynach okiennych w dużych formatach.

Ponadto pani dyrektor poinformowała, że według oceny kierownika filii bibliotecznej nr 23 wzrosło zainteresowanie mieszkańców Osiedla działalnością placówki, odzwierciedleniem czego jest zdecydowanie większa ilość zapisów do biblioteki.

Sprawą oznakowania dojazdu do filii bibliotecznej próbowano zainteresować kilkakrotnie Miejski Zarząd Ulic i Mostów.

Z poważaniem
Prezydent Miasta Katowice
Piotr Uszok

Do wiadomości:
Jerzy Forajter - Przewodniczący Rady Miasta Katowice

interpelacje | powrót do interpelacji
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.