Nazwa dla szopienickiej hali
  katowice
Katowice, 15.02.2008 r.
    Prezydent Miasta
KATOWICE
ST/J P/0058/1 708
   
    Szanowny Pan
Andrzej Zydorowicz
Radny Rady Miasta Katowice


W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego (nr BRM 0057/244/08) złożoną na sesji Rady Miasta Katowice w dniu 28 stycznia 2008 r., w sprawie nadania nazwy nowej hali sportowej położonej przy ul. 11 Listopada w Szopienicach uprzejmie informuję, że kwestia nadania nazwy - imienia któregoś z wybitnych sportowców była szczegółowo analizowana pod względem możliwości formalno-prawnych w tym zakresie.
Zgodnie z otrzymaną wykładnią w chwili obecnej, w świetle obowiązujących przepisów prawnych nie ma możliwości przychylenia się do Pana propozycji.
Jednocześnie informuję, że miejskie obiekty sportowo-rekreacyjny noszą nazwy, zwyczajowe, funkcjonujące w przeszłości, często związane z historią trenujących na nich Klubów, l tak na przykład Ośrodek Sportowy „SŁOWIAN" nosi nazwę pochodzącą od Klubu Sportowego, który działał na terenie obecnego obiektu i nosił nazwę „KS SŁOWIANIN", natomiast boisko piłkarskie „RAPID" - od Katowickiego Klubu Sportowego „RAPID", który był protoplastą GKS-u KATOWICE.
Oddany niedawno do użytkowania nowy obiekt sportowy w Szopienicach przy ul. 11 Listopada nosi nazwę Ośrodka Sportowego „Szopienice" ze względu na nazwę dzielnicy Katowic, w której powstał.

 

Z poważaniem
Prezydent Miasta Katowice
Piotr Uszok

Do wiadomości:
1. Biuro Rady Miasta
2. Kancelaria Prezydenta Miasta

 

UZUPEŁNIENIE

 

Katowice, dnia 13 marca 2008 r.

 

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego (nr BRM 0057/244/08) złożoną na sesji Rady Miasta Katowice w dniu 25 lutego 2008 r, w sprawie nadania nazwy „Hala Olimpijczyków" nowej hali sportowej położonej przy ul. 11 Listopada w Katowicach-Szopienicach uprzejmie informuję, że odpowiedź udzielona w dniu 15 lutego 2008 r. w przedmiotowej sprawie była wynikiem niewłaściwego zrozumienia Pana intencji. Brak możliwości formalno-prawnych odnosił się bowiem do kwestii nadania szopienickiej hali imienia któregoś z wymienionych olimpijczyków. Zgodnie z wykładnią Biura Prawnego Urzędu Miasta Katowice w tej sprawie nie istniała taka możliwość. Jeżeli chodzi o nadanie hali sportowej proponowanej przez Pana Radnego nazwy „Olimpijczyków" to pragnę poinformować, że obiekt ten znany jest społeczności Katowic pod nazwą Ośrodka Sportowego „Szopienice" - ze względu na nazwę dzielnicy, w której istnieje. Z tego powodu stosowanie przedmiotowej nazwy ma swoje historyczne uzasadnienie, nawiązujące do korzeni i tradycji tego miejsca.
Jednocześnie informuję, że Pana propozycja dotycząca zamieszczenia na terenie obiektu tablicy upamiętniającej znane nazwiska sportowców - reprezentantów Polski na arenach międzynarodowych, wywodzących się z dzielnicy Szopienice, jest jak najbardziej zasadna.
Ponieważ przygotowanie tablicy, o której mowa wymaga przeprowadzenia odpowiednich procedur formalnych, o fakcie jej wykonania i umieszczenia na budynku poinformujemy Pana w stosownym czasie.

 

Z poważaniem
w.z. Prezydenta Miasta Katowice

Krystyna Siejna
Pierwszy Wiceprezydent
Miasta Katowice

 

Do wiadomości:
1. Biuro Rady Miasta
2. Kancelaria Prezydenta Miasta

interpelacje | powrót do interpelacji
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.