Nie - dla dewastacji otoczenia pomnika
  katowice
Katowice 07.09.2007 r.
   

Wiceprezydent
miasta KATOWICE
GK.IILBD.7070/65/2007

   
    Szanowny Pan
Andrzej Zydorowicz
Radny Rady Miasta Katowice

 

W odpowiedzi na interpelację złożoną w trakcie IX sesji Rady Miasta Katowice w dniu 25 kwietnia 2007 r. w sprawie niszczenia otoczenia Pomnika Czynu Górniczego uprzejmie informuję, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach zobowiązała wykonawcę robót do naprawy uszkodzeń nawierzchni placu. Naprawy dokonano w czerwcu br.

W czasie odbioru ostatecznego robót na tym zadaniu, który się odbył w dniu 23.08.2007 r. nie stwierdzono uszkodzeń placu przy pomniku.

 

Z wyrazami szacunkui
Wiceprezydent Miasta Katowice

Michał Luty

Do wiadomości:
1. Pan Jerzy Forajter Przewodniczący Rady Miasta Katowice
2. Kancelaria Prezydenta Miasta


interpelacje | powrót do interpelacji
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.