Nowa lokalizacja dla biblioteki
  katowice
Katowice 15.05.2007 r.
    Pierwszy Wiceprezydent
miasta KATOWICE
KiS/MK/0058/3/07
   
    Szanowny Pan
Andrzej Zydorowicz
Radny Rady Miasta Katowice

 

Odpowiadając na Pana interpelację dot. nowej lokalizacji Filii Nr 23 Miejskiej Biblioteki Publicznej na Os.Paderewskiego, uprzejmie informuję, iż w marcu br. MBP uzyskała informację o wolnym lokalu w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im.l.J.Paderewskiego mieszczącym się w pawilonie przy ul.Paderewskiego 65. Lokal ten o powierzchni 120,76 m2 może być przedmiotem adaptacji na Filię Nr 23, która obecnie pracuje w bardzo złych warunkach.
Aktualnie trwają uzgodnienia dotyczące kosztów adaptacji i eksploatacji proponowanego lokalu.
O ostatecznych decyzjach w tej sprawie pozwolę sobie poinformować Pana Radnego w terminie późniejszym.

 

Z wyrazami szacunkui
Pierwszy Wiceprezydent
Miasta Katowice

Krystyna Siejna

Do wiadomości:
1. Biuro Rady Miasta
2. Kancelaria Prezydenta Miasta

 

UZUPEŁNIENIE

W nawiązaniu do Pana interpelacji dot. nowej lokalizacji Filii nr 23 Miejskiej Biblioteki Publicznej na Osiedlu Paderewskiego oraz naszego pisma KiS/MK/0058/3/07 uprzejmie informuje, że złożona przez MBP w Katowicach propozycja zmiany lokalizacji tejże placówki uzyskała akceptację Prezydenta Miasta Katowice p. Piotra Uszoka.

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2007 roku MBP w Katowicach ma za zadanie przygotować w bieżącym roku projekt i kosztorys prac remontowych. W roku 2008 planowane jest natomiast rozpoczęcie prac adaptacyjnych lokalu przy ul. Paderewskiego 65.

 

Z wyrazami szacunkui
Pierwszy Wiceprezydent
Miasta Katowice

Krystyna Siejna

Do wiadomości:
1. Biuro Rady Miasta
2. Kancelaria Prezydenta Miasta

 

interpelacje | powrót do interpelacji
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.