Odpowiedź
Nadanie w Katowicach nazwy ulicy lub placu imienia Justyny Kowalczyk


  katowice
Katowice, 23.03.2010 r.
    Przewodniczący Rady
Miasta KATOWICE
BRM 0562/12/10
   
    Szanowny Pan
Andrzej Zydorowicz
Radny Rady Miasta Katowice

 

Nawiązując do mojego pisma z dnia 3 marca 2010 r., uprzejmie informuję, że Komisja Organizacyjna Rady Miasta Katowice na posiedzeniu w dniu 19 marca 2010 r. stwierdziła, że negatywnie opiniuje Panów wniosek i odstępuje od propozycji nadania nazwy „Justyny Kowalczyk" dla nienazwanej ulicy lub placu w Katowicach. Zdaniem Komisji nadawanie nazw dla ulic i placów nie powinno mieć miejsca w stosunku do osób żyjących. Pani Justyna Kowalczyk została już wyróżniona tytułem Honorowy Obywatel Miasta Katowice (uchwała Rady Miasta Katowice nr XL/832/09 z dnia 8 kwietnia 2009 r.). Ponadto wniosek z dnia l marca 2010 r. nie spełnia - zdaniem Komisji - istotnych wymogów wymienionych w przepisie § 5 uchwały Rady Miasta Katowice z dnia l marca 2010 r. w sprawie procedury nadawania nazw ulicom, placom i parkom położonym na terenie miasta Katowice (m.in. brak informacji o charakterze encyklopedycznym, biografii ze wskazaniem źródła informacji).

Z poważaniem
Przewodniczący
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

Do wiadomości:
Komisja Organizacyjna Rady Miasta Katowice

strona główna | powrót do wniosku
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.