Zapytanie na temat wyników uzyskiwanych przez miasto Katowice w rankingach prowadzonych przez media.


  katowice
Katowice 11.06.2010 r.
   

Wydział Informacji
i Promocji

   
    Szanowny Pan
Andrzej Zydorowicz
Radny Rady Miasta Katowice

W odpowiedzi na Pańskie zapytanie podczas LVIII sesji Rady Miasta Katowice 31 maja br. Dotyczące informacji na temat wyników uzyskiwanych przez nasze miasto w rankingach prowadzonych przez media informuje, że miejsce miasta w takim zestawieniu w dużej mierze zależy od kryteriów jakie przyjmuje ośrodek prowadzący ranking. W swoim zapytaniu przytacza Pan Radny 12. miejsce Katowic w tegorocznym rankingu Neewsweeka, w którym oceniano przyjazność miast. Trudno jednoznacznie określić, co zadecydowało o takim wyniku Katowic. Zatem uważam, że do wyników rankingów przeprowadzonych przez media należy podchodzić z odpowiednim dystansem – zarówno dla tych, w których Katowice zajmują pierwsze miejsce, jak i do tych, gdzie nasze miasto zajmuje gorsze pozycje. Niemniej jednak Wydział Informacji i Promocji dołoży wszelkich koniecznych starań, aby wyniki Katowic w przyszłych rankingach były jak najlepsze. Aby Osiągnąć dobry wynik w takich zestawieniach konieczna jest systematyczna promocja wszelkich działań i pomniejszych sukcesów miasta realizowana zarówno przez urzędników magistratu, jak i radnych Rady miasta Katowice.

Z poważaniem
Naczelnik
Wydziału Informacji i Promocji
Rzecznik Prasowy

Waldemar Bojarun

Do wiadomości:
1. Biuro Rady Miasta
2. OZ.K

powrót do zapytań
   
   
'

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.