Zapytanie dotyczące odśnieżania boiska
piłkarskiego "Rapid"


  katowice
Katowice 08.02.2007 r.
   

Prezydent
Miasta Katowice

   
    Szanowny Pan
Andrzej Zydorowicz
Radny Rady Miasta Katowice

 

 

W odpowiedzi na Pana zapytanie złożone na sesji Rady Miasta w dniu 29 stycznia 2007 r. w sprawie odśnieżania boiska piłkarskiego "Rapid" uprzejmie informuję, iż po uruchomieniu w/w obiektu sportowego w dniu 16.09.2006 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie posiadał wystarczających środków finansowych, które można by przeznaczyć na zakup odpowiedniego sprzętu odśnieżającego.

Po uchwaleniu budżetu na rok 2007 Dyrektor MOSiR w miesiącu styczniu zakupił profesjonalny sprzęt służący do odśnieżania, który został skierowany na ten obiekt celem stałego przystosowywania obu boisk piłkarskich do gry, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych.

Z poważaniem
z up. Prezydenta
Miasta Katowice

Krystyna Siejna
Pierwszy Wiceprezydent
Miasta Katowice

Do wiadomości:
1. Biuro Rady Miasta
2. Kancelaria Prezydenta Miasta
3. Sekretarz Miasta

powrót do zapytań
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.