Zapytanie dotyczące długich kolejek do kas przy ulicy Pocztowej oraz otwarcia nowego okienka kasowego dla osób w podeszłym wieku i inwalidów.


  katowice
Katowice 02.04.2010 r.
   

Skarbnik
Miasta Katowice

   
    Szanowny Pan
Andrzej Zydorowicz
Radny Rady Miasta Katowice

 

W odpowiedzi na Pana zapytanie złożone podczas LV sesji Rady Miasta Katowice w dniu 22 marca 2010 r. W sprawie długich kolejek do kas przy ulicy Pocztowej oraz otwarcia nowego okienka kasowego dla osób w podeszłym wieku i inwalidów, celem poprawienia jakości obsługi mieszkańców a tym samym poprawienia jakości ich życia, uprzejmie informuję, że przedstawiona przez Pana sprawa była przedmiotem naszej głębokiej analizy. Rozumiejąc w pełni intencje Pana Radnego postulującego, w imieniu mieszkańców, którzy wyrażali swoje niezadowolenie z powodu konieczności oczekiwania w długiej kolejce, chcąc wyjść im na przeciw i uruchomić dodatkowe stanowisko /lub stanowiska/ dla osób w podeszłym wieku i inwalidów, rozważaliśmy taką możliwość, jednakże realizując takie przedsięwzięcie należy wziąć pod uwagę wszystkie aspekty proponowanego rozwiązania. Uruchomienie nowego lub nowych stanowisk kasowych nie może mieć charakteru doraźnego ze względu na uwarunkowania prawne i organizacyjne z tym związane. Obecnie – jesteśmy już w okresie bezkolejkowej obsługi mieszkańców w kasach Urzędu Miasta, następny wymiar podatku i wzmożony ruch z tym związany będzie za rok, w tym czasie będziemy poszukiwać alternatywnych rozwiązań – minimalizujących uciążliwości mieszkańców w tym zakresie.

Z poważaniem
Skarbnik Miasta
Katowice

Danuta Kamińska

Do wiadomości:
1. Biuro Rady Miasta
2. OZ.K

powrót do zapytań
   
   

 

 

 

 

 

'

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.