Zapytanie dotyczące zarzutów klubów sportowych „Naprzodu” Janów, GKS-u Katowice (piłka nożna) i GKS-u Katowice (hokej na lodzie).


  katowice
Katowice 10.10.2008 r.
   

Prezydent
Miasta Katowice

   
    Szanowny Pan
Andrzej Zydorowicz
Radny Rady Miasta Katowice

 

Odpowiadając na Pytanie Pana Radnego, które zostało sformułowane na XXX sesji rady Miasta Katowice dnia 290 września 2008 r., a dotyczące zarzutów klubów sportowych „Naprzodu” Janów, GKS-u Katowice (piłka nożna) i GKS-u Katowice (hokej na lodzie) wobec niewystarczających środków finansowych, przekazywanych na ich funkcjonowanie przez Miasto Katowice, informuję, że: Wymienione przez Pana Radnego kluby, będące sygnatariuszami listu otwartego, jaki w tej sprawie został skierowany na moje ręce za pośrednictwem prasy, w poważnej mierze funkcjonują właśnie dzięki wsparciu ze strony Urzędu Miasta Katowice. Analizując sprawę, warto pamiętać, że gruntowna modernizacja w/w obiektów jest przedsięwzięciem niezwykle kosztownym, przekraczające możliwości finansowe każdego z tych klubów. Przykładowo na samo przejmowanie gruntów pod stadionem przy ul. Bukowej urząd Miasta przeznaczył dotychczas kwotę 7,5 miliona złotych. Reasumując: formułowanie tezy o braku zaangażowania katowickiego samorządu w rozwój lokalnego sportu jest całkowicie nietrafne, a tym samym zarzuty wspomnianych trzech klubów są bezzasadne. Tym bardziej dziwić musi, że pod wspomnianym listem otwartym podpisali się prezesi katowickich podmiotów sportowych, które z pomocy Miasta korzystają w największym stopniu.

Z poważaniem
Prezydent Miasta
Katowice

Piotr Uszok

Do wiadomości:
1. Biuro Rady Miasta
2. Kancelaria Prezydenta Miasta

powrót do zapytań
   
   

 

 

 

 

 

 

 

'

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.