Zapytanie dotyczące pominięcia Justyny Kowalczyk, biegaczki narciarskiej podczas przyznania nagród Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie sportu.


  katowice
Katowice 27.03.2008 r.
   

Prezydent
Miasta Katowice

   
    Szanowny Pan
Andrzej Zydorowicz
Radny Rady Miasta Katowice

 

W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego zadane na XXIII sesji Rady Miasta Katowice w dniu 17 maca 2008 r. Dotyczące pominięcia Justyny Kowalczyk, biegaczki narciarskiej reprezentacji AZS AWF Katowice podczas przyznania nagród Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie sportu uprzejmie informuję, że przedmiotowe nagrody przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XXIII/401/04 Rady Miasta Katowice z dnia 26 kwietnia 2004 r. W sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania. Zgodnie z paragrafem 7 powyższej uchwały przyznane nagrody wręczane są za osiągnięcia minionego roku, w pierwszym kwartale roku następnego. Sukcesy sportowe zawodniczki Justyny Kowalczyk, dotyczące 2007 roku zgodnie z zapisami przedmiotowej uchwały nie kwalifikowały jej do nagrody Prezydenta. Natomiast ogromne osiągnięcie jakim jest niewątpliwie zajęcie trzeciego miejsca w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata dotyczy sezonu 2007/2008 i może zostać docenione dopiero w przyszłym roku.

Z poważaniem
Prezydent Miasta
Katowice

Piotr Uszok

Do wiadomości:
1. Biuro Rady Miasta
2. Kancelaria Prezydenta Miasta

powrót do zapytań
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.