Dewastacji stop

   
Katowice 17.11.04r.
       
    Szanowny Pan
Piotr Uszok
Prezydent Miasta Katowice

 

Plac przed pomnikiem "Czynu Górniczego" w Dolinie 3 Stawów od lat jest miejscem spotkań jeżdżących na desko i łyżwo-rolkach. Miejsce to jest popularne wśród skateingowców nie tylko Katowic ale także Sosnowca, Mysłowic, Tych i innych miast. Tu bywają goście z USA i Francji, odbywają się zawody. Należałoby usankcjonować nową funkcję placu przed pomnikiem instalując kilka niezbędnych do uprawiania tego sportu urządzeń. Zapobiegałoby to dewastacji otoczenia pomnika, niszczeniu granitowych płyt.

Można rozważyć inną ewentualność, budowę na terenach zielonych obok pomnika toru skateingowego. Uważam, że jedno z tych dwóch rozwiązań jest konieczne.
Proszę Pana Prezydenta o wybór jednej z przedstawionych koncepcji.

 

Z poważaniem

podpis

 
interpelacje | odpowiedź na interpelację
   

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.