Dewastacji stop
  katowice
Katowice .03.12.2004r.
    Wiceprezydent Miasta KATOWICE
GK.V.IK-0057/14/04
     
    Szanowny Pan
Andrzej Zydorowicz
Radny Rady Miasta Katowice

 

Odpowiadając na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta Katowice w dniu 22 listopada 2004r. w sprawie budowy tory skatingowego uprzejmie informuję, że aktualnie prowadzone są przygotowania do ogłoszenia konkursu urbanistyczno-architektonicznego na zagospodarowanie Doliny 3 Stawów w rejonie Al. Górnośląskeij. W wytycznych do konkursu uwzględniona będzie między innymi funkcja sportowo-rekreacyjna tego terenu, e tym propozycja budowy toru skatingowego.

W 2005r. planuje się się rozpoczęcie realizacji inwestycji "Kompleks obiektów sportowych przy ul. 11 Listopada w Katowicach - Szopienicach", na terenie którego przewiduje się także budowę toru skateingowego.

Ponadto informuję, że profesjonalny tor do jazdy na desko i łyżwo-rolkach znajduje się w parku Zadole w Katowicach - Ligocie oraz na terenie obiektu sportowego "Słowian" w Katowicach - Zawodziu.

Jedocześnie pragnę nadmienić, że znajdujące się na schodach i placu przyległym do pomnika "Czynu Górniczego" urządzenia do jazdy na desko i łyżwo-rolkach zostały ustawione samodzielnie przez amatorów skateingu.

Wiceprezydent Miasta Katowice
Józef Kocurek

Do wiadomości:
1. BRM 0057/120/04
2. Kancelaria Prezydenta Miasta
3. GK.III.BD

 

interpelacje | powrót do interpelacji
   
   

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.