Trasy dla rolkowców

   
Katowice 18.06.2010r.
       
    Szanowny Pan
Piotr Uszok
Prezydent Miasta Katowice

 

Szanowny Panie prezydencie znakomity pomysł stworzenia tras dla rolkowców i rowerzystów w katowickim Parku Leśnym to był strzał w dziesiatkę. Świadczy o tym liczna, codzienna obecność uprawiających te sporty katowiczan. Korzystający z tej trasy mieszkańcy nie są jednak bezpieczni. Na trasie tej pojawiają się samochody zagrażające zdrowiu i życiu ćwiczących. Nierzadko na tym rekreacyjnym obiekcie organizowane są wyścigi motocyklistów! Policja i Straż Miejska są bezradne, nie moga karać winowajców ponieważ droga z trasami nie jest publiczną. Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest albo zablokowanie przejazdu, albo nadanie tej trasie statusu drogi publicznej na której obowiązują przepisy kodeksu drogowego.


Z poważaniem

podpis

 
interpelacje | odpowiedź na interpelację
   

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.