Trasy dla rolkowców
  katowice
Katowice 05.07.2010r.
    Pierwszy Wiceprezydent
miasta KATOWICE
ST.PS.0057-10-4/10
   
    Szanowny Pan
Andrzej Zydorowicz
Radny Rady Miasta Katowice

 

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego o numerze BRM 0057/971/10 wniesioną w dniu 21 czerwca 2010 r. dotyczącą trasy dla rolkowców i rowerzystów w katowickim Parku Leśnym uprzejmie informuję, że po zbadaniu sytuacji i konsultacjach z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów oraz Zakładem Zieleni Miejskiej, który jest zarządcą przedmiotowego parku stwierdzono, że ze względów bezpieczeństwa nie możliwe jest zablokowanie przejazdu omawianą trasą.

Omawiana trasa rzeczywiście nie posiada statusu drogi publicznej, który pozwalałby na egzekwowanie przez odpowiedzialne organy zainstalowanych przy drodze zakazów ruchu. Do zmiany tego stanu rzeczy i nadania przedmiotowej trasie statusu drogi publicznej, niezbędna jest odpowiednia uchwała Rady Miasta Katowice

 

Z wyrazami szacunkui
Pierwszy Wiceprezydent
Miasta Katowice

Krystyna Siejna

Do wiadomości:
1. Biuro Rady Miasta
2. Wydział Organizacji i Zarządzania Urzędu Miasta w Katowicach

interpelacje | powrót do interpelacji
   
   

 

 

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.