"BUS-PASY" dla Katowic

   
Katowice 10.11.2009 r.
       
    Szanowny Pan
Piotr Uszok
Prezydent Miasta Katowice

 

Utrudnienia komunikacyjne w Katowicach stają się coraz bardziej uciążliwe dla mieszkańców. Potworne korki obniżają jakość życia, dezorganizując wypełnianie codziennych obowiązków. Prognozy specjalistów przewidują w następnych latach pogorszenie sytuacji, a nawet całkowite zablokowanie śródmieścia w godzinach szczytu. Przy takiej perspektywie proponuję rozwiązanie stosowane od lat w różnych miastach polegające na tworzeniu "buspasów". Pasy przeznaczone do szybkiego poruszania się w godzinach rannych od 6.00 do 9.00 i popołudniowych od 15.00 do 17.00 wyłącznie dla autobusów i pojazdów przewożących co najmniej trzy osoby, pozwoliłyby na rozładowanie korków i uczynienie ruchu samochodowego szybszym i bez utrudnień. "Buspasy" powinny stać się ratunkiem dla zatłoczonych samochodami Katowic.

Szanowny Panie Prezydencie proszę o rozważenie tej propozycji i podjęcie prób potwierdzających skuteczność takich rozwiązań.


Z poważaniem

podpis

 
interpelacje | odpowiedź na interpelację
   
\

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.