Zaniedbany parking

   
Katowice 20.10.2008 r..
   

 

 
    Szanowny Pan
Piotr Uszok
Prezydent Miasta Katowice

 

Miejski parking przy ul. Sikorskiego w pobliżu II Urzędu Skarbowego został pozbawiony wjazdu. Firma „Pronox" zamknęła drogę, czy miała do tego prawo ? . W rezultacie dotychczasowy wjazd na parking jest zablokowany. Kierowcy wjeżdżaj ą na parking pokonują krawężniki i inne przeszkody. W 2004 r. po mojej interpelacji parking został prowizorycznie utwardzony i po czterech latach jest pełen dziur i nierówności. Remont położonego w centrum miasta, sąsiadującego z wieloma urzędami parkingu jest koniecznością o czym uprzejmie Pana Prezydenta informuję z nadzieją na szybką reakcję.


Z poważaniem

podpis

 
interpelacje | odpowiedź na interpelację
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.