Spustoszenie w drzewostanie przy A-4
   
Katowice 17.03.2008 r..
   

 

 
    Szanowny Pan
Piotr Uszok
Prezydent Miasta Katowice

 

Szanowny Panie Prezydencie. Rozbudowa autostrady A4 w węźle murckowskim spowodowała spustoszenie wśród pobliskich drzew. Wzdłuż ulicy Murckowskej wycięto ponad kilometrowy, stu metrowej szerokości pas zieleni oddzielający od jezdni Dolinę Trzech Stawów. Rozjazd na Warszawę i Kraków ogołocono z lasów. Uciążliwe konsekwencje tej „wycinki poniosą mieszkańcy Katowic. Kto i w jaki sposób wyrówna te olbrzymie straty f Czy opracowano projekt, który zlikwidowałby szkody. Czy miasto ustaliło z wykonawcą ilość wyciętych drzew, rozmawiało, o ich uzupełnieniu. Zdając sobie sprawę, z tego, iż grozi nam degradacja tego terenu oczekuję odpowiedzi na te pytania oraz przedstawienia plan?


Z poważaniem

podpis

 
interpelacje | odpowiedź na interpelację
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.