Zniszczone boisko
   
Katowice 17.03.2008 r..
   

 

 
    Szanowny Pan
Piotr Uszok
Prezydent Miasta Katowice

 

Szanowny Panie Prezydencie. Budowa gmachu Sądu między ulicami Damrota i Francuską zrujnowała boisko piłkarskie. Boisko położone na terenie miejskim było własnością mieszkańców osiedla Paderewskiego. Obiekt ten budowali społecznie nie żałując czasu i pieniędzy. Teraz pozbawieni możliwości uprawiania piłki nożnej upominają się o swoja własność, a przede wszystkim o warunki do uprawiania sportu. Uważam, że naszym obowiązkiem jest stworzenie takich warunków. Podobnie jak mieszkańcy osiedla Paderewskiego liczę na pomoc Pana Prezydenta w tej sprawie. Jednocześnie przypominam, że przed dwoma laty mieszkańcy osiedla sygnalizowali tarapaty z boiskiem i otrzymali z Urzędu Miasta obietnicę pomocy!


Z poważaniem

podpis

 
interpelacje | odpowiedź na interpelację
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.