Zakaz umieszczania reklam w szkołach

 

   
Katowice 25.01.2008 r.
   

 

 
    Szanowny Pan
Piotr Uszok
Prezydent Miasta Katowice

 

 

Szanowny Panie Prezydencie. Zarządzenie numer 2121/05 z dnia 08.07.2005 r. zezwalające na umieszczanie reklam w placówkach oświatowych powinno ulec zmianie. Szkoły i przedszkola nie są odpowiednim miejscem do umieszczania reklamowych treści. Reklama atakuje, budzi emocje, a więc zakłóca niezbędną do nauki atmosferę spokoju i koncentracji. Podobną opinię na ten temat szkodliwości reklam w szkole wyrażaj ą naukowcy, do których należy między innymi psycholog prof. Katarzyna Popiołek z Uniwersytetu Śląskiego. Trzeba uwolnić szkoły od reklam by nie dochodziło do takich nonsensów jak billboard zakładu pogrzebowego w szkole w Piotrowicach. W tej chwili w siedmiu placówkach oświatowych w Katowicach są reklamy zewnętrzne, a w pięciu zawarto umowy na reklamy wewnętrzne. Szkoły nie maj ą z tego żadnych korzyści ponieważ pieniądze z reklam trafiają do budżetu miasta. Zyski miasta są niewielkie, na przykład za reklamy zewnętrzne w 2007 r. Katowice uzyskały niewiele ponad dwa tysiące złotych. Za takie pieniądze nie warto zakłócać spokoju uczniów i narażać ich na stres jaki wywołuje treść reklam. Panie Prezydencie powinniśmy jak najszybciej zabronić umieszczania reklam w szkołach ponieważ przynosi to więcej szkody, niż korzyści.

 

Z poważaniem

podpis

 
interpelacje | odpowiedź na interpelację
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.