Boiska i hale dla katowiczan
  katowice
Katowice 13.02.2008 r.
    Pierwszy Wiceprezydent
miasta KATOWICE
E.0057/6/08
   
    Szanowny Pan
Andrzej Zydorowicz
Radny Rady Miasta Katowice


W odpowiedzi na Pana interpelację uprzejmie informuję ,że w roku 2007 na terenie 16 jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, umieszczone są reklamy zewnętrzne, z których osiągnięto dochód w wysokości 49.692,20. Powyższe środki , między innymi ,przeznaczone są na realizację zadań oświatowych. W związku z powyższym nie podzielam Pana stwierdzenia że szkoły nie mają z tego tytułu żadnych korzyści.

Ponadto informuję, że każdorazowo w umowach zawarty jest zapis związany z ekspozycją reklamy oraz zapis mówiący o zobowiązaniu firmy reklamowej do nie umieszczania treści reklamy, która zawierałaby treści polityczne a także mogłaby kolidować z działalnością wychowawczo-oświatową.

W związku z powyższym oraz faktem, że w obecnej rzeczywistości dzieci i młodzież narażona jest na wpływ reklamy zarówno w mediach jak i reklamach zewnętrznych umieszczanych w ich środowisku uważam, że reklamy zewnętrzne znajdujące się na budynkach oświatowych oraz w ich obejściu nie mają zasadniczego wpływu na funkcjonowanie uczniów.

Natomiast podzielam Pana opinię na temat reklam wewnętrznych i ich wpływu na kształtowanie właściwej atmosfery nauki ,dlatego też zalecono dyrektorom jednostek oświatowych dokonanie rzetelnej oceny powyższych reklam i podjęcia niezbędnych działań w celu usunięcia reklam z ich placówek.

 

Z wyrazami szacunkui
Pierwszy Wiceprezydent
Miasta Katowice

Krystyna Siejna

Do wiadomości:
1. Przewodniczący Rady Miasta Katowice
2. Kancelaria Prezydenta Miasta


interpelacje | powrót do interpelacji
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.