Plan lokalizacji obiektów rekreacyjnych w dolinie 3 Stawów
   
Katowice 18.12.2008 r..
   

 

 
    Szanowny Pan
Piotr Uszok
Prezydent Miasta Katowice

 

Na sesji numer XVII w dniu 29.10.2007 r. Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę o oddaniu w dzierżawę terenu o powierzchni prawie 8 tysięcy metrów kwadratowych położonego przy ul. Trzech Stawów. Tymczasem inwestor publicznie deklaruje na łaniach prasy ( „Dziennik Zachodni „ 02.11.07. r.) ,iż na dzierżawionym terenie na budowę lokalu gastronomicznego potrzebuje 400 metrów kwadratowych. Biorąc pod uwagę planowaną przez inwestora budowę kortu tenisowego i parkingu, 2,5 tysiąca metrów kwadratowych jest w zupełności wystarczające. Dlaczego więc dzierżawimy teren tak rozrzutnie ponad potrzeby inwestora ? Czy dzierżawca ma wobec pozostałych 5 tysięcy metrów kwadratowych ukryty cel.? Proszę o wyjaśnienie.


Z poważaniem

podpis

 
interpelacje | odpowiedź na interpelację
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.