Dzierżawa bez przetargu terenów rekreacyjnych

 

   
Katowice 25.01.2008 r.
   

 

 
    Szanowny Pan
Piotr Uszok
Prezydent Miasta Katowice

 

Szanowny Panie Prezydencie. W odpowiedzi na moją interpelację z 20.12.07 r. cieszy mnie Pańska deklaracja opracowania planu zagospodarowania przestrzennego południowej strony Doliny Trzech Stawów. Natomiast niepokoi fakt pominięcia zasadniczej tezy tej interpelacji dotyczącej szczegółowego opracowania zagospodarowania tego terenu w obiekty sportowe i rekreacyjne. Dlatego ponawiam propozycję przygotowania dokładnego planu lokalizacji w Dolinie Trzech Stawów małych boisk, tras biegowych, torów przeszkód, stacji do ćwiczeń sprawnościowych, placu skateboardingowego i placów zabaw dla dzieci. Musimy mieć dokładną wizję wykorzystania tego terenu nie zadowalając się planem zagospodarowania przestrzennego. Wierzę, iż poprze Pan inicjatywę, której intencją jest określenie celu do, którego dążymy na terenie Doliny Trzech Stawów.


Z poważaniem

podpis

 
interpelacje | odpowiedź na interpelację
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.