Dzierżawa bez przetargu terenów rekreacyjnych
  katowice
Katowice, 11.02.2008 r.
    Prezydent Miasta
KATOWICE
RM.II.AWA-5542-1-2-707
   
    Szanowny Pan
Andrzej Zydorowicz
Radny Rady Miasta Katowice

 

Odpowiadając na Pana interpelację złożoną w trakcie XXI sesji Rady Miasta w dniu 28 stycznia 2Oo8r uprzejmie informuję, że przychylam się do propozycji przygotowania dokładnego planu lokalizacji w Dolinie Trzech Stawów takich obiektów jak: małe boiska, trasy biegowe, tory przeszkód, stacje do ćwiczeń sprawnościowych, plac skateboardingowy i place zabaw dla dzieci. Opracowanie tej propozycji zostanie zrealizowane poprzez poszerzenie zakresu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenach położonych w Dolinie Trzech Stawów o wymienioną infrastrukturę sportowo-rekreacyjną.

Z poważaniem
Prezydent Miasta Katowice
Piotr Uszok

Do wiadomości:
1. KPM
2. BRM
3. RM a/a
4. Do wiadomości: PP


interpelacje | powrót do interpelacji
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.