Plan zagopodarowania Doliny 3 stawów

 

   
Katowice, 18.12.2007 r.
   

 

 
    Szanowny Pan
Piotr Uszok
Prezydent Miasta Katowice

 

Dolina Trzech Stawów ze względu na znakomite położenie w centrum miasta i walory rekreacyjne jest skarbem, który trzeba chronić i właściwie wykorzystać. Temu celowi powinno służyć opracowanie szczegółowego planu zagospodarowania tego terenu. Musimy mieć wizję rozmieszczenia obiektów sportowo - rekreacyjnych by dolina mogła służyć mieszkańcom Katowic. Opracowanie takiej koncepcji jest potrzebą chwili. Obecnie nie wiemy gdzie można budować obiekty sportowe, których brak jest oczywisty. Dolina potrzebuje między innymi: oznakowanych tras biegowych, torów przeszkód, stacji do ćwiczeń sprawnościowych, małych boisk do siatkówki, piłki nożnej, koszykówki oraz placów zabaw i urządzeń do ćwiczeń sprawnościowych maluchów . Opracowanie szczegółowego planu lokalizacji takich obiektów pozwoli na określenie gdzie pozostają wolne tereny, które można ewentualnie oferować inwestorom. W ten sposób unikniemy także chaosu, przypadkowości, które grożą utratą podstawowego przeznaczenia Doliny Trzech Stawów. Liczę na zrozumienie przez Pana Prezydenta tego problemu i podjęcie odpowiednich decyzji.


Z poważaniem

podpis

 
interpelacje | odpowiedź na interpelację
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.