Plan zagopodarowania Doliny 3 stawów
  katowice
Katowice, 07.01.2008 r.
    Prezydent Miasta
KATOWICE
RM.II.SPM.4130-7-708
   
    Szanowny Pan
Andrzej Zydorowicz
Radny Rady Miasta Katowice

 

W odpowiedzi na Pana interpelację numer BRM 0057/228/07, w sprawie wykorzystania walorów rekreacyjnych Doliny Trzech Stawów w Katowicach, pragnę poinformować, że część północna wnioskowanego terenu jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr YII/95/07 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2007 r.), który w sposób jednoznaczny przeznacza tereny zielone wokół stawów pod zieleń parkową, usługi sportu i rekreacji. Natomiast tereny południowe Doliny Trzech Stawów nie są aktualnie objęte planem miejscowym. W związku z powyższym, przyjmuję Pana pismo jako wniosek w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla opisanego terenu.

Z poważaniem
Prezydent Miasta Katowice
Piotr Uszok

Do wiadomości:
1. Kancelaria Prezydenta Miasta
2. Biuro Rady Miasta
3. RM-aa


interpelacje | powrót do interpelacji
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.