Rada Sportu od zaraz

 

   
Katowice, 15.11.2007 r.
   

 

 
    Szanowny Pan
Piotr Uszok
Prezydent Miasta Katowice

 

Szanowny Panie Prezydencie. Jednostki samorządu terytorialnego zobligowane są do powołania rady sportu. Uważamy, iż stworzenie takiej stałej rady w Katowicach jest koniecznością. Działalność rady pozwoli na usprawnienie strategii rozwoju kultury fizycznej i sportu, planowanie imprez sportowych i rekreacyjnych oraz opiniowanie przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe. Liczymy na szybką decyzję Pana Prezydenta powołującą w Katowicach radę sportu.


Z poważaniem

Andrzej Zydorowicz
Dawid Kostempski

 
interpelacje | odpowiedź na interpelację
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.