Protest przeciwko budowie bloków mieszkalnych
w Dolinie 3 Stawów

 

   
Katowice, 19.07.2007 r.
   

 

 
    Szanowny Pan
Piotr Uszok
Prezydent Miasta Katowice

 

Szanowny Panie Prezydencie. Mieszkańcy Katowic protestują przeciwko decyzji o budowie bloków mieszkalnych na rekreacyjnych terenach Doliny Trzech Stawów. Dolina wymaga ochrony, a nie inwestycji. Tereny te są znakomitym zapleczem rekreacyjnym dla śródmieścia Katowic i powinny być chronione jak skarb! Plany inwestycyjne niweczą rekreacyjny charakter doliny i grożą degeneracją tych terenów. Zamiast boisk, ścieżek rowerowych, placów zabaw będziemy mieli blokowisko.

Do interpelacji dołączam 715 podpisów zebranych przez Katowiczan protestujących przeciwko planom budowy osiedla mieszkaniowego. Trwa zbieranie dalszych podpisów. Mieszkańcy zapowiadaj ą także inne formy protestu. Ten nabrzmiały problem społeczny wymaga rozwiązania. W dotychczasowej działalności nie lekceważył Pan opinii mieszkańców. Mam nadzieję, że tym razem będzie podobnie. Uważam, że projekt zabudowy Doliny Trzech Stawów powinien być ponownie rozpatrzony.

 

Z poważaniem

podpis

 
interpelacje | odpowiedź na interpelację
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.