Tajemnicza opłata

 

   
Katowice 10.09.2010 r.
   

 

 
    Szanowny Pan
Piotr Uszok
Prezydent Miasta Katowice

 

Uchwała Rady Miasta z 2003 roku dotycząca usuwania nieprawidłowo parkujących pojazdów jest nieprecyzyjna i stwarza szansę nadużyć.

Firmy pomocy drogowej pracujące na zlecenie Straży Miejskiej wpisują do rachunków dodatkową opłatę za „prace towarzyszące”. Zakres „prac towarzyszących” nie został w uchwale określony. Powoduje to nieprawidłowe zawyżanie rachunków i nieuczciwe zyski.. Uważam, że konieczna jest kontrola wystawianych przez firmy holownicze rachunków, a przede wszystkim zmiana uchwały dopuszczającej nadużycia. Mieszkańcy metropolii śląskiej nie powinni być przy akceptacji Urzędu Miasta Katowice narażeni na oszustwa.


Z poważaniem

podpis

 
interpelacje | odpowiedź na interpelację
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.