Tajemnicza opłata
  katowice
Katowice 14.10.2010 r.
    Sekretarz
miasta KATOWICE
WZK.II 0057-15-3/10
   
    Szanowny Pan
Andrzej Zydorowicz
Radny Rady Miasta Katowice

 

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego (nr BRM 0057/1149/10) złożoną stosownie do § 16 ust 1-4 Regulaminu Rady Miasta, w trakcie LXV sesji Rady Miasta Katowice w dniu 27.09.2010 r. dotyczącą zmiany Uchwały nr Xliii 191/03 Rady Miejskiej Katowic z dnia l września 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdu na wyznaczonym parkingu strzeżonym, informuję, iż w związku z nowelizacją ustawy - Prawo o ruchu drogowym aktualnie trwają prace związane z opracowaniem nowego projektu Uchwały Rady Miasta Katowice, precyzującej zapisy oraz uwzględniającej wprowadzone w/w nowelizacją nowe stawki opłat za holowanie i parkowanie pojazdów.

 

Z wyrazami szacunkui
Sekretarz
Miasta Katowice

Janusz Waląg

Do wiadomości:
1. Biuro Rady Miasta
2. Wydział Organizacji i Zarządzania

 

interpelacje | powrót do interpelacji
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.