Odpowiedź
Nadanie w Katowicach nazwy ulicy lub placu imienia Justyny Kowalczyk


  katowice
Katowice, 1.06.2010 r.
    Przewodniczący Rady
Miasta KATOWICE
BRM 0562/12/10
   
    Szanowny Pan
Andrzej Zydorowicz
Radny Rady Miasta Katowice

 

Nawiązując do podjętej przez Radę Miasta Katowice, na sesji w dniu 31 maja 2010 r. uchwały nr LVIII/1215/10 zmieniającą uchwałą w sprawie procedury nadawania nazw ulicom, placom i parkom położonym na terenie miasta Katowice, zgodnie z którą nie nadaje się nazwy dla obiektu miejskiego pochodzącej od nazwiska i określenia osoby, w tym pseudonimów za życia upamiętnianej osoby, uprzejmie informuję, że w chwili obecnej nie ma możliwości uhonorowania Pani Justyny Kowalczyk poprzez nadanie jej imieniem nienazwanej ulicy lub placu w Katowicach.

Z poważaniem
Przewodniczący
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

Do wiadomości:
Komisja Organizacyjna Rady Miasta Katowice

strona główna | powrót do wniosku
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.